​Disclaimer

De informatie op deze website of die u verkrijgt via deze site, heeft een louter indicatieve waarde.

Deze site bevat algemene informatie. De inhoud van deze website wordt door Royal Park Investments NV regelmatig en zorgvuldig gecontroleerd. Bijgevolg is de informatie en het materiaal op deze website vatbaar voor wijzigingen.

Royal Park Investments NV kan echter geen garantie geven wat betreft de nauwkeurigheid, de gelijkwaardigheid, de volledigheid, de actualiteit of de geschiktheid, voor een bepaald doel, van de voorgestelde informatie en het materiaal die deze website bevat, of wat betreft de betrouwbaarheid of de integriteit van hun bronnen.

Royal Park Investments NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan de toegang tot, het raadplegen of het gebruiken van de informatie op deze site behalve in gevallen van zware fout of kwaad opzet.

De informatie op deze website evenals alle elementen waaruit hij is samengesteld, met name, maar niet uitsluitend het logo, de merken, enz …. zijn beschermd door de intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan Royal Park Investments NV of aan derden.

U dient zich te onthouden van iedere inbreuk op deze rechten. Deze informatie en dit materiaal mogen uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik worden afgebeeld en afgedrukt, op voorwaarde dat u geen verwijzingen naar intellectuele eigendomsrechten of andere erin schrapt. Zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toelating van Royal Park Investments NV is het niet toegelaten de informatie te verspreiden, te reproduceren, te verkopen, of over te dragen in gelijk welke vorm en met gelijk welke middelen.

Cookies-beleid