​Royal Park Investments SA/NV (Royal Park Investments) is de vennootschap waarin bepaalde financiële activa van Fortis Bank met betrekking tot de redding van de bank in 2008 werden ondergebracht.

Royal Park Investments heeft haar gehele portefeuille met financiële producten verkocht aan Lone Star Funds, een particuliere groep die over de hele wereld actief is.

De belangrijkste activiteiten van de vennootschap bestaan momenteel uit het op de beste manier behartigen van de belangen van de vennootschap in de gerechtelijke procedures die in de Verenigde Staten van Amerika aanhangig zijn.

De zaken die (in Californië en New York) in behandeling zijn, betreffen activa die in het verleden zijn aangekocht en zijn opgesplitst in ongeveer tien gerechtelijke procedures die tegen verschillende zakenbanken zijn ingesteld.

De inhoud van de rechtsvervolging heeft betrekking op ‘herverpakte Amerikaanse hypotheken’, waarin Fortis indertijd heeft geïnvesteerd en die werden aangeboden door zakenbanken waartegen gerechtelijke procedures zijn aangespannen om vergoeding te vorderen voor het waardeverlies dat met deze activa is geleden.

Het hoofdkantoor van de vennootschap bevindt zich thans te Markiesstraat 1 – 1000 Brussel. Tegenwoordig is Ageas verantwoordelijk voor het administratieve beheer van Royal Park Investments namens haar aandeelhouders.